Termagsoft

Software for Electrical Engineering

Osiągaj szczyty…

wyprzedzaj o krok…

Kompletny zestaw narzędzi do projektowania, analizy i optymalizacji elektrycznych, elektromechanicznych, elektromagnetycznych, energetycznych oraz energoelektronicznych urządzeń i systemów.

Narzędzia do inżynierskich i badawczych zastosowań w szerokiej gamie aplikacji elektrycznych i mechatronicznych szczególnie w :

  • przemyśle aparatów i urządzeń elektrycznych,
  • przemyśle motoryzacyjnym i transporcie,
  • przemyśle obronnym i lotniczym,
  • wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej,
  • przetwarzaniu energii i obróbce cieplnej,
  • badaniu kompatybilności elektromagnetycznej,
  • badaniach nieniszczących,
  • badaniach naukowych i edukacji

(C) 2015