Termagsoft

Software for Electrical Engineering

Pole Elektryczne
projekt - analiza - optymalizacja

Dzięki możliwością importu modeli oraz bogatym narzędziom meshowania, Flux jest dobrze dopasowany do symulowania rzeczywistych dielektrycznych urządzeń przemysłowych. Wysoki poziom jakości meshingu wymagany przy analizie pola elektrycznego może być w Flux łatwo uzyskany. Dokładne wyniki przy szybkich obliczeniach to źródło sukcesu przy 2D i 3D projektowaniu urządzeń dielektrycznych.

Oprogramowanie do analizy pola elektrycznego

Flux: 2D i 3D termiczna i elektromagnetyczna analiza metodą elementów skończonych MES

Różnorodne zastosowania praktyczne

 • Styczniki/komory próżniowe
 • Izolatory
 • Przepusty kablowe
 • Transformatory

Główne dziedziny zastosowania pól elektrycznych

Energetyka, Transport, Przemysł Urządzeń Dielektrycznych HV oraz MV...

Badanie wpływu wszelakich parametrów konstrukcyjnych

 • Badanie wpływu dielektrycznych parametrów materiałów
 • Sprawdzanie wpływu przerwy izolacyjnej na pole elektryczne
 • Określania maksymalnych natężeń wywołujących zwarcia
 • Projektowanie i optymalizacja deflektorów
 • Badanie wpływu pasożytniczych przewodników (warstwy zanieczyszczeń)

Prezentacja wyników symulacji

 • Barwna wizualizacja rozkładu Pola elektrycznego
 • Izolinie Potencjału elektrycznego
 • Pojemności
 • Straty Dielektryczne

Korzyści stosowania naszego oprogramowania w projektowaniu rozkładu pola elektrycznego

 • Zawansowane importowanie CAD, narzędzia "leczenia": od typowych formatów (STEP, IGES, DXF,...) do specjalizowanych (SAT, INVENTOR, Pro_E, Catia V4, Catia V5...)
 • Automatyczny meshing
 • Obszar Nieskończony: dla układów otwartych i pola dalekiego kiedy rozważamy obszar ograniczony
 • Łatwa analiza wieloparametryczna
 • Szybki solver

Przykładowe referencje klientów z obszaru pola elektrycznego

Schneider-Electric, AREVA..…

(C) 2015