Termagsoft

Software for Electrical EngineeringTransformatory i Dławiki
projekt - analiza - optymalizacja

Dedykowane oprogramowanie do symulacji zjawisk magnetycznych, elektrycznych i cieplnych, szerokie funkcjonalności i narzędzia Flux pozwalają na projektowanie i analizowanie transformatorów i dławików

Oprogramowanie do analizy transformatorów i dławików

Flux: 2D i 3D elektromagnetyczna i termiczna analiza MES
GOT-It: oprogramowanie do optymalizacji komputerowej sprzężone z 2D i 3D Flux

Różnorodne zastosowania praktyczne

 • Transformatory energetyczne mocy
 • Przekładniki prądowe
 • Jedno i wielofazowe transformatory sieciowe
 • Filtry i układu kompensacji...

Główne dziedziny zastosowania transformatorów i dławików

Energetyka, Przemysł energii Odnawialnej, Kolejnictwo, Lotnictwo...

Badanie wpływu wszelakich parametrów konstrukcyjnych

 • projektowanie i wirtualne prototypowanie transformatorów i dławików (geometria, materiał, obwód elektryczny)
 • optymalizacja z punktu widzenia sprawności i znajdywanie najlepszych rozwiązań
 • badanie wrażliwości materiałowej przy zmianie temperatury (zależności nieliniowe)
 • analiza Temperaturowa i Częstotliwościowa (zmiana strat)

Prezentacja wyników symulacji

 • Indukcja i energia magnetyczna
 • rozkłady gęstości prądów Wirowych
 • straty Joule'a , straty w żelazie, straty dodatkowe
 • przebiegi Prądu i Napięcia w funkcji czasu
 • mapy kolorów rozkładu Temperatury

Korzyści stosowania naszego oprogramowania w projektowaniu i eksploatacji maszyn wirujących

 • funkcjonalności w budowaniu Geometrii
 • zawansowane importowanie CAD, narzędzia "leczenia": od typowych formatów (STEP, IGES, DXF,...) do specjalizowanych (SAT, INVENTOR, Pro_E, Catia V4, Catia V5...)
 • analiza wieloparametryczna pozwalająca na badanie wpływu parametrów geometrycznych i fizycznych
 • silne sprzężenie obwodowo-polowe w obliczeniach MES zawierające szereg komponentów do symulowania obciążenia
 • dedykowane Flux funkcjonalności do modelowania uzwojeń: stranded oraz solid conductors

Przykładowe referencje klientów z obszaru transformatorów i dławików

Schneider Electric (official software) including companies as France Transfo & Jeumont Schneider transformateurs, EDF, Areva, Alstom, Transrail, ABB Secheron, Federal Mogul, General Electric, Korean Electrotechnology Research Institute, Iskra Stikala, Trafomec, Transfor, Microspire, G2Elab.,..…

(C) 2015