Termagsoft

Software for Electrical EngineeringPołączenia elektryczne
- kable i szynoprzewody
projekt - analiza - optymalizacja

Analiza kabli, przewodów i szyn obejmuje wiele fizycznych aspektów, takich jak pola magnetyczne, elektryczne, cieplne czy sieci elektryczne. Dostarczamy rozwiązania softwarowe do dogłębnej analizy kabli, przewodów i szynoprzewodów.

Oprogramowanie do analizowania kabli i szynoprzewodów

Flux: 2D i 3D cieplna, elektromagnetyczna i elektromagnetyczno-cieplna analiza metodą elementów skończonych MES
InCa3D: 3D analiza połączeń niemagnetycznych oparta o wykorzystanie metody PEEC
Portunus: Modelowanie sieci cieplnych

Różnorodne zastosowania praktyczne

  • Sieci Energetyczne: systemy przesyłu i dystrybucji, Podstacje, Rozdzielnie….
  • Cieplne aspekty: nagrzewanie z uwzględnieniem efektu naskórkowości, sieci cieplne, zagadnienia cieplne podmorskich kabli…
  • Magnetyczny aspekt: pole promieniowania, pole Magnetyczne, Jakość energii, efekt naskórkowości i zbliżenia…
  • Elektryczny aspekt: rozkład pola Elektrycznego, rozdział prądu, przepięcia…

Główne dziedziny zastosowania kabli i szynoprzewodów

Sieci energetyczne, sieci teleinformatyczne, transport lądowy, instytuty badawcze…

Badanie wpływu wszelakich parametrów konstrukcyjnych

Flux: wielkości Magnetycznych zapewniających moc nominalną, wielkości Elektrycznych zapewniających wymagany rozkład pola elektrycznego, wielkości cieplnych aby kontrolować wzrost temperatury…

InCa3D : balansowanie rozpływem prądów, minimalizacja Strat, badanie emitowanego pola, przewidywanie spadku Napięcia…

Portunus: badanie nagrzewania kabli Wielowarstwowych, modelowanie sprzężonych zjawisk elektryczno-cieplnych, symulowanie wpływu różnych rodzajów Materiału, wpływ Geometrii na zjawiska cieplne…

Prezentacja wyników symulacji

Flux: rozkłady Temperatury po przekroju przewodów, zależność gęstości prądów i gęstości strumienia od częstotliwości
i prądu, straty Mocy, obliczanie parametrów Zastępczych, pole elektryczne...

InCa3D: charakterystyki impedancji, rozkład gęstości Prądu w strukturach kabla, Straty w przewodnikach, pole Magnetyczne
wewnątrz i na zewnątrz struktury, siły Laplace’a …

Portunus: Temperatury osiągane w różnych warstwach kabla – stany ustalone i nieustalone

Korzyści stosowania naszego oprogramowania w projektowaniu i eksploatacji kabli i szynoprzewodów

Flux: precyzyjny i ekonomiczny Generator siatki (uwzględnianie zjawiska naskórkowości), sprzężenie ze Schematem
Elektrycznym, łatwa analiza wieloparametryczna…

InCa3D: ultra szybkie obliczenia dzięki metodzie PEEC, brak meshingu otaczającego powietrza, zaawansowane algorytmy
meshingu, Adaptacyjne narzędzia budowania geometrii, Łatwa parametryzacja…

Portunus: Proste , Szybkie i Precyzyjne obliczanie temperatury, opis cieplnych schematem przewodzenia, komponenty
Radiacji i Konwekcji…

Przykładowe referencje klientów z obszaru kabli i szynoprzewodów

ABB, Alstom, General Electric, Hydro-Quebec, Vestas, Gamesa, Cesi, EDF, Ericsson, Nexans, Powergrid Singapore, Silec Cable, G2ELab, University Kiel, BHEL, Schneider Electric, Sagem, Siemens…

(C) 2015