Termagsoft

Software for Electrical EngineeringSiłowniki
projekt - analiza - optymalizacja

Projektowanie i optymalizacja siłowników liniowych oraz ich napędów, oferujemy komplementarne oprogramowanie do analizy elektromagnetycznej i elektromechanicznej.

Oprogramowanie do analizy siłowników

Flux: 2D i 3D elektromagnetyczna i termiczna analiza MES
Portunus: Projektowanie systemów energoelektronicznych i mechatronicznych
GOT-It: Możliwe do sprzęgnięcia z Flux oprogramowanie do optymalizacji komputerowej; pozwala efektywnie znaleźć najlepsze konfiguracje projektowanych modeli i systemów

Różnorodne zastosowania praktyczne

 • Wyłączniki, przekaźniki, silniki liniowe, głowice do drukarek, hamulce elektromagnetyczne, magnetyczne łączniki...
 • Systemy Mechatroniczne
 • Siłownik optymalizacja czasu reakcji, optymalizacja BEMF...

Główne dziedziny zastosowania siłowników

Przemysł urządzeń średniego i wysokiego napięcia, Motoryzacja i Transport, Robotyka, Urządzenia Hydrauliczne...

Badanie wpływu wszelakich parametrów konstrukcyjnych

 • projektowanie i wirtualne prototypowanie cewek i rdzeni magnetycznych (geometria, materiał, obwód elektryczny)
 • dynamiczne, elektromechaniczne badania wpływu masy, siły tarcia, sił sprężyn i układów napędowych
 • optymalizacja efektywności i znajdywanie najlepszej wydajności mechanicznej i elektrycznej
 • badanie zachowania urządzeń osadzonych w systemie
 • definiowanie parametrów ciągłych i dyskretnych o różnym skoku zmian, projektowanie eksperymentów do określania wpływu każdego z parametrów na funkcję celu i ograniczenia, analiza parametryczna dla funkcji analitycznych oraz pochodzących z analizy MES

Prezentacja wyników symulacji

Flux: rozkłady pola Magnetycznego, przebiegi Prądu i Napięcia w funkcji czasu, przebiegi wielkości Mechanicznych (Siła elektrodynamiczna, Prędkość, Położenie...) w funkcji czasu, rozkłady Gęstości prądów wirowych...
Portunus: wielkości układu Regulacji i systemu Energoelektronicznego,…
GOT-It: optymalizacja Bezpośrednia i Pośrednia z wykorzystaniem Powierzchni Odpowiedzi, Optymalne wartości parametrów, analiza Poprawności rozwiązania optymalnego...

Korzyści stosowania naszego oprogramowania w projektowaniu siłowników

Flux:

 • silne sprzężenie Elektromechaniczne 2D i 3D w obliczeniach ruchu (liniowy, obrotowy, złożony; stała lub zmienna prędkość) przy analizie MES
 • silne sprzężenie obwodowo-polowe w obliczeniach MES z obwodem elektrycznym określonym we Flux
 • Szybki i Dokładny solver
 • łatwa analiza Wieloparametryczna

Portunus:
 • Intuicyjny
 • kompletna biblioteka komponentów elektro-mechanicznych
 • język VHDL-AMS

Flux-Portunus sprzężenie:
 • Pozwala używać bibliotekę modeli elektronicznych (diody, tranzystory, itd...)
 • kompletna biblioteka komponentów elektro-mechanicznych• Pozwala włączyć siłownik w łańcuch obliczeń mechatronicznych
 • Pozwala uwzględnić prądy Wirowe

Flux-Simulink® sprzężenie

GOT-It:
 • Automatyczne sprzężenie GOT-It / Flux
 • Optymalizacja funkcji celu z obliczeń MES dzięki strategii bazującej na podejści eksperymentalnym (Przesiewanie, optymalizacja Pośrednia z powierzchnią odpowiedzi)
 • Różne poziomy użycia

Przykładowe referencje klientów z obszaru siłowników

Actaris, AEMF, Asco Joucomatic, Borg Warner, Celestion, CNES, Delphi, Densitron, European Space Agency, Eaton, Fluid Automation, Gauss Magneti, Goodrich, Hager Electric, Ikerlan, Iskra Stikala, Isliker Magnete, ISL, JCAE, Legrand, Leach international, LG electronics, Luxalp, Magneti Marelli, Magnet Schultz, Mecalectro, Parker Hannifin, PSA, Protonic, Robert Bosch, Schienle, Schneider Electric, Sulzer Innotec, TEC Automatismes, Thales, TRW, Walker Magnetics, Zodiac.,..…

(C) 2015