Termagsoft

Software for Electrical EngineeringMaszyny Elektryczne
projekt - analiza - optymalizacja

Projektowanie i optymalizacja maszyn wirujących staje się obecnie dominującym elementem w modernizacji energetyki nakierowanej na wysoką jakość i zachowanie wysokich standardów środowiskowych. Prezentowane programy wychodzą naprzeciw powyższym oczekiwaniom, to narzędzia do zrealizowania tych ambitnych zadań.

Oprogramowanie do analizy maszyn wirujących

 • Flux: 2D, 3D, skewed (2D ukośne) oraz szereg dedykowanych nakładek do analizy elektromagnetycznej i cieplnej z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych MES
 • Portunus: projektowanie energoelektroniki, Napędy maszyn elektrycznych
 • GOT-It: sprzężone z Flux oprogramowanie do optymalizacji komputerowej; pozwala efektywnie znaleźć najlepsze konfiguracje modeli 2D, 3D czy Skewed

Różnorodne zastosowania praktyczne

 • silniki DC, IM, SM, SRM, AXM…
 • napędy maszyn, energoelektroniczne systemy zasilania
 • minimalizacja strat elektrycznych, maksymalizacja momentu napędowego

Główne dziedziny zastosowania maszyn wirujących

Motoryzacja, Lotnictwo, Przemysł maszynowy, Elektrownie, Medycyna, Urządzenia Gospodarstwa Domowego...

Badanie wpływu wszelakich parametrów konstrukcyjnych

 • Flux: analiza zjawisk elektromagnetycznych w celu osiągnięcia wysokich wydajności, badanie stanów ustalonych, obliczenia nieustalone, rozruch, stan jałowy, stan obciążenia i zwarcia, efekt naskórkowości i zbliżenia, stany awaryjne, analizy typu multiphysics aby uwzględnić złożone zjawiska fizyczne...
 • Portunus: analizy i optymalizacje zjawisk energoelektronicznych i mechanicznych, badania behawioralna...
 • GOT-It: definiowanie parametrów ciągłych i dyskretnych o różnym skoku zmian, projektowanie eksperymentów do określania wpływu każdego z parametrów na funkcję celu i ograniczenia, analiza parametryczna dla funkcji analitycznych oraz pochodzących z analizy MES

Prezentacja wyników symulacji

 • Flux: parametry Schematu Zastępczego, wizualizacja rozkładu wielkości Magnetycznych i Cieplnych, rozkład gęstości prądów Wirowych, Straty mocy, bilans Mocy, straty w Żelazie, rozkłady wielkości Dielektrycznych i Cieplnych, animacje, wykresy 2 i 3D...
 • Motor-CAD: automatyczne obliczanie współczynników wymiany cieplnej, rozkład Temperatury, wartości stanu Ustalonego, wykresy stanu Nieustalonego...
 • Portunus: parametry Elektryczne i straty w układach energoelektronicznych, charakterystyki Napędów i układów sterowania, wielkości Mechaniczne i straty...
 • GOT-It: optymalizacja bezpośrednia i Pośrednia z wykorzystaniem powierzchni odpowiedzi, Optymalne wartości parametrów, analiza Poprawności rozwiązania optymalnego...

Korzyści stosowania naszego oprogramowania w projektowaniu i eksploatacji maszyn wirujących

 • Flux: szybki i dokładny solver, język skryptowy dla zautomatyzowania projektowania, nakładkowe interfejsy dla łatwego definiowania maszyn (geometria, meshing) sprzężenie elektryczne i kinetyczne, łatwość analizy wieloparametrycznej, możliwości obliczeń typu multiphysics, modele Skewed skracające czas obliczeń dla 3D...
 • Motor-CAD: szybkie i dokładne obliczenia cieplne, rozkłady temperatury, wykresy, łatwość zmiany konfiguracji fizycznej jak np. typu chłodzenia, automatyczne obliczanie współczynników wymiany ciepła...
 • Portunus: obliczenia DC, AC oraz Transient, Flux-Portunus co-symulacja...
 • GOT-It: automatyczne sprzężenia GOT-It/Flux, optymalizacja dla funkcji celu z obliczeń MES, bezpośrednie i pośrednie (powierzchnia odpowiedzi) metody optymalizacji, różne poziomy zaawansowania obliczeń...

Przykładowe referencje klientów z obszaru maszyn elektrycznych

ABB, Alstom, General Electric, Leroy Somer, Bernard & Bonnefond, Somfy, Electrogen, G2ELab, Maccon, Loockheed
Martin, Valeo, …

(C) 2015