Termagsoft

Software for Electrical EngineeringTermagSoft

Firma powstała w 1996r. Od samego początku działa w oparciu o współpracę z pracownikami naukowymi polskich uczelni technicznych zajmującymi się komputerowym modelowaniem pól fizycznych i obwodów elektrycznych.

Firma współpracuje również z czołowymi w tej dziedzinie firmami na świecie tj. francuską firmą CEDRAT (zagadnienia polowe), angielską firmą MOTOR-DESIGN Ltd. (obliczenia cieplne maszyn elektrycznych) oraz niemiecką firmą Adapted Solution GmbH

Celem firmy jest wdrażanie i rozwijanie najnowocześniejszego na świecie oprogramowania do analizy polowo-obwodowej zagadnień elektromagnetycznych i cieplnych, jak również świadczenie usług projektowych, obliczeniowych i szkoleniowych w tej dziedzinie.

(C) 2015