Termagsoft

Software for Electrical EngineeringTo budowanie urządzeń i systemów o wysokiej wydajności

Zasada optymalizacji

Optymalizacja oznacza wyznaczenie najlepszych rozwiązań dla układu przy określonych kryteriach oceny jakościowej. Przykładowo zoptymalizowanie układu aby zminimalizować straty w urządzeniu czy zminimalizowanie czasu reakcji siłownika.

Zwiększenie możliwości symulacyjnych innych narzędzi obliczeniowych

GOT-It to oprogramowanie do optymalizacji, które uzupełnia narzędzia modelowania firmy Cedrat (Flux , InCa3D , Portunus) oraz rozszerza ich możliwości w zakresie zdefiniowania najlepszego układu elementów dla zadanego przypadku.

Wydajne i niezawodne narzędzie

Oparty o nowoczesne matematyczne metody optymalizacji GOT-It jest potężnym solverem bazującym na algorytmach opracowanych początkowo przez G2Elab.

Pełen zakres algorytmów (np. genetyczne, sprzężony gradient, symulowane wyżarzanie...) pozwala użytkownikowi wybrać najlepszą metodę w celu optymalizacji danego przypadku.

Optymializuj nie będąc ekspertem z matematyki!

Możliwość optymalizacji różnych aplikacji jest teraz dostępna dla każdego dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika oraz interaktywnym poleceniom. Użytkownik ma dostęp do najbardziej zaawansowanych funkcji optymalizacji. Wystarczy tylko, że wprowadzi parametry, ograniczenia i wielkość do optymalizacji a GOT-It na podstawie tych danych sam określa najlepszy układ elementów.

Wyzwanie to zmniejszenie czasu obliczeniowego

Najbardziej skutecznym narzędziem optymalizacyjnym jest oprogramowanie, które skraca czas obliczeń do minimum i jednocześnie gwarantuje precyzje wyników. Od samego początku GOT-It został stworzony z myślą o rozwiązywaniu skomplikowanych, złożonych przypadków. W związku z tym dostarcza skutecznych narzędzi do redukcji modelu co umożliwia realizację skutecznej optymalizacji pośredniej.

GOT-It jest bardzo skuteczny w metodzie modelu elementów skończonych. Korzystanie z GOT-It umożliwia prace z przypadkami, które wcześniej nie mogły być rozpatrywane

Główne cechy

  • Bezpośrednia lub pośrednia optymalizacja
  • Algorytmy stochastyczne i deterministyczne
  • Optimum globalnego poszukiwania
  • Badania wielokryterialne
  • Analiza stateczności

(C) 2015